Verksamhet

Den absolut största delen av verksamheten i distriktet står UFS föreningar för. Distriktet har en framförallt administrativ roll där stöd till föreningarna och samordning är extra viktigt.

Styrelsen arbetar med den löpande administrationen i distriktet tillsammans med kansliet och förvaltar distriktets resurser, bland annat lokalen.