Rapportering

Nu är det dags att rapportera er förenings verksamhet och medlemmar under 2018 till UFS.

Notera att medlemslistan bör skickas in senast den 15:e mars då den kan behövas för att avgöra rösträtter på UFS årsmöte.

Varför?

Att rapportera har följande fördelar:

 • Ni fortsätter vara medlemmar i UFS.
 • Ni får ett fast bidrag och får möjlighet att söka projektbidrag.
 • Ni kan nyttja våra resurser, som föreningslokalen.
 • Ni hjälper oss att hjälpa er, då er medlemsrapport ligger till grund för landstingsbidraget.
 • Ni får nöjet att rapportera medlemmar även nästa år!

Hur?

Gör följande för att rapportera:

 1. Fyll i rapporteringsformuläret.
 2. Maila följande dokument till rapport@ufs.se:
  • Senaste årsmötesprotokollet (inklusive verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning).
  • Aktuella stadgar.
  • Medlemslista med de medlemmar ni hade 2018-12-31. Använd helst mallen.

Medlemslistan

Medlemlistan står till grund för eventuella direktbidrag som UFS betalar ut till föreningen, föreningens rösträtt på UFS årsmöte samt statistik som UFS skickar till landstinget som grund för landstingsbidraget,

Notera att vi inte lämnar ut några personuppgifter till tredje part förutom till våra auktoriserade revisorer. Vi kommer inte använda uppgifterna för att kontakta några medlemmar, förutom eventuellt för att verifiera medlemslistans korrekthet genom stickprov.

Vi behöver följande uppgifter om era medlemmar:

 • Förnamn och efternamn
 • Postadress (ev. c/o, gatuadress och postnummer)
 • Email och/eller telefonnummer
  Vi använder email eller telefonnummer endast för att eventuellt verifiera att medlemslistan är korrekt genom stickprov; i övrigt kommer vi inte kontakta några medlemmar direkt, skicka nyhetsbrev el.dyl.
 • Födelseår, födelsedatum eller personnummer
  Ange gärna hela födelsedatumet då det underlättar för oss att identifiera om en person är medlem i flera UFS föreningar. Fullständigt personnummer kräver vi bara om ni inte kan uppge juridiskt kön. Vi behöver födelseåret för att avgöra om medlemmen är bidragsberättigande och för att landstinget kräver statistik på åldersfördelningen av våra medlemmar.
 • Juridiskt kön
  Det kön som lagen anser att personen har enligt folkbokföringen. Om ni inte kan ange juridiskt kön så behöver vi istället fullständigt personnummer. Denna uppgift samlar vi in för att landstinget kräver statistik på könsfördelningen av våra medlemmar.
 • Datum för bekräftande av medlemskap
  Detta datum är vanligtvis när medlemmen senast betalade in sin medlemsavgift. Det går också att använda datumet då medlemmen senast deltog på en föreningsaktivitet eller bekräftade sitt medlemskap på annat vis.

Se även mallen.

 

Om ni har några frågor, tveka inte att kontakta oss på styrelsen@ufs.se.