Grillning och visionsmöte!
För att starta igång efter sommaren som håller UFS i ett visionsmöte med påföljande grillkalas den 29:e augusti! Boka in datumet redan nu. Hoppas att vi ses!

Vad tycker du om UFS?
Vi vill veta vad du tycker om UFS, vad vi kan göra bättre och vad vi borde göra mer av. Fyll i vår enkät så att vi kan bli bättre!

Har du besökt vår lokal på Polhemsgatan 38?
UFS lokal på Kungsholmen kan användas av alla medlemsföreningar och dess verksamhet. Inforamtion om hur du bokar lokalen hittar du på vår hemsida: http://ufs.se/lokalen/

Hur går styrelsearbetet?
Sen årsmötet har styrelsen lagt mycket arbete med bland annat kanslistens anställning, arbetsledning och försäkringar. Vi har haft stor hjälp av arbetsgivarorganisationen IDEA, där vi nyligen blev medlemmar.

Vi har även tagit in och behandlat föregående års medlemsdata samt skickat ut årets föreningsbidrag!

Vill du hjälpa till?
Vi har flera projekt på gång och vill gärna ha hjälp av dig!

Kontakta styrelsen@ufs.se och berätta vad du är intresserad av att hjälpa till med, eller fråga vad vi kan behöva hjälp med så kommer vi på något bra!

Det är dags att rapportera medlemmar till UFS!

Nu när 2014 är slut och i färskt minne så är det dags att skicka in uppgifter om 2014 års verksamhet till oss. Genom att rapportera verksamhet och medlemmar blir ni berättigade till de bidrag och resurser UFS har.

Rapportera så här:

Skicka in följande information senast den 30/4 om ni inte redan gjort det:

De dokument ni behöver fylla i eller skicka in är:

  • Verksamhetsrapport där ni beskriver det gångna årets verksamhet samt ett kortfattat ekonomiskt läge Verksamhetsrapport 2014-2015
  • Medlemslista med de medlemmar föreningen hade 31/12-2014, med de uppgifter som finns i vår Medlemsrapporteringsmall
  • Föreningens uppgifter inkl. lista på förtroendevalda Föreningsinfo 2014-2015
  • Senaste årsmötesprotokollet
  • Gällande stadgar

Fyll i dokumenten enligt instruktioner och skicka dessa till rapport@ufs.se.

Har ni några frågor kan ni kontakta Felicia på kansliet på felicia@ufs.se.

Rapportera 2014!
Senast den 30/4 ska er rapport av medlemmar och verksamhet 2014 ha inkommit till oss för att föreningen skall kunna få del av årets direktbidrag. För mer info titta under fliken medlemskap.

Det ni ska skicka in om ni inte redan gjort det är:

Medlemslista
Verksamhetsrapport
Föreningsinfo
Årsmötesprotokoll
Ev. stadgar

Rapport från årsmötet

Årsmötet har kommit och gått och en ny styrelse har blivit utvalda att hjälpa UFS. Det är en blandning av både nya och gamla medlemmar från ett flertal av distriktets medlemsföreningar.

Nya styrelsen:

Robert Lövlie – Ordförande
Anna Gómez Lagerlöf
Felicia Wassberg
Iggy Drougge
Sara Karlsson
Sebastian Normark
Torbjörn Hagenstam

Det beslutades även att det kommer finnas 80 000 kr i projektbidragspotten och att direktbidraget hamnar på 150 000 kr för föreningarna att dela på.

Vill du ansöka om projektbidrag finns all info om det under fliken bidrag.

Protokollet från årsmötet kommer upp på hemsidan inom kort.

Vad händer i lokalen?
Ix har intagit måndagarna i lokalen med lödning och programmering.
Det pillas på 3D-skrivare, NERF-gun-moddning, hemsidor, spelmotorer och mer!

Övrig verksamhet i lokalen:
Animetisdagar med Mangakai
Foto och framkallning på onsdagar med analogfotograferna Stockholm
Kamerapill och polaroidfoto Kungsholmens kameraklubb på torsdagar

Vi bygger fortfarande om
Vi har som bekant ett ombyggnadsprojekt i lokalen som omfattar köket och förrådet som nu blir kök, förråd och mörkrum.

Mörkrummet är i det närmaste klart för användning. I köket är grundarbetet och målningen klar, kommande veckor är fokus inredning och elinstallation. Vi siktar på att vara klara före sommaren.

Vill du hjälpa till?
Vi har flera projekt på gång och vill gärna ha hjälp av dig!

Kontakta styrelsen@ufs.se och säg vad du är intresserad av att hjälpa till med, eller fråga vad vi kan behöva hjälp med så kommer vi på något bra!

Är du kontaktperson för en av våra medlemsföreningar, se till att dina föreningsmedlemmar får ta del av kallelsen!

Mötet

Mötet kommer att äga rum lördag den 21:a februari 2015 och öppnar kl 12:00.

Närvaroregisterering från 11:30, kom i tid!

Plats: Tolkiensällskapet Forodrims lokal, Norra Agnegatan 45 på Kungsholmen. Ringklocka finns till höger i portvalvet.

Föranmälan

För att få fika och att underlätta för styrelsen, anmäl er senast den 14:e februari till styrelsen@ufs.se.

Fikat kommer traditionsenligt att vara semlor, meddela om du behöver alternativt fika.

Rösträtt

Er medlemslista från 2014 ligger till grund för antalet ombud ni får skicka, läs mer på rapporteringssidan.

Antal medlemmar       Antal ombud

1-15                                1

16-49                              2

50-99                              3

För varje påbörjat femtiotal därutöver: 1 ombud.

Handlingar

Handlingarna kommer att finnas tillgängliga på hemsidan senast den 14:e februari.

Motioner

Motioner skall vara styrelsen till handa senast den 7:e februari. Mail: styrelsen@ufs.se.

Redan inkomna motioner finns på sidan för handlingar.

Frågor

Undrar du något? Maila styrelsen@ufs.se eller ring 073 572 83 98

Varmt välkomna!
UFS styrelse