På det ordinarie årsmötet beslutades att kalla till ett extrainsatt årsmöte. Detta kommer att äga rum söndagen den 2018-04-29 klockan 14:00 i föreningens lokal.

Ur beslutet:

Mötet beslutar att:

  • Att utlysa ett extra årsmöte 29/4 med avsikt att välja styrelse, revidera budget och verksamhetsplan, samt genomföra andra läsningen av motion §2.1 och §2.2.

Anmälan sker till info@ufs.se och vi vill veta ditt namn, vilken förening du kommer ifrån och ifall du behöver alternativ fika.

Sprid detta till alla inom UFS!

Här är bifogade filer:

Kallelse till extrainsatt årsmöte
Motioner till extrainsatt årsmöte
Verksamhetsplan 2018
Budget 2018

Årsmötesprotokoll 2018

Välkommna!

Mvh Styrelsen

Är du  kontaktperson för en av våra medlemsföreningar, se till att dina föreningsmedlemmar får ta del av kallelsen!

Mötet

Mötet kommer att äga rum söndagen den 25:e februari 2018 och öppnar kl 12:00.
Ni är välkomna från 11:30, kom i tid!

Plats: UFS lokal, Polhemsgatan 38 på Kungsholmen.

Föranmälan

För att få fika och att underlätta för styrelsen, anmäl er senast torsdagen den 22:e till styrelsen@ufs.se. Fika kommer vara semlor och macka, meddela om du behöver alternativt fika.

Rösträtt

Erat medlemsantal 2017 ligger till grund för antalet ombud föreningen är berättigad. Se stadgarna på hemsidan för antal: https://ufs.se/dokument/

Skicka in er medlemslista till rapport@ufs.se senast den 24:e februari om ni vill vara säkra på att få rösträtt.

Handlingar

Handlingarna kommer att finnas tillgängliga på hemsidan senast den 18:e februari.

Motioner

Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast den 11:e februari. Maila: styrelsen@ufs.se. Två motioner är bifogade kallelsen och går att läsa här:
Ändring av stadga 2.1 Årsmöte
Ändring av stadga 2.2 Rösträtt på årsmöte

Nominera till valberedningen

Skicka jättegärna in nomineringar till styrelse, valberedning och revisorer till valberedningen@ufs.se

Frågor

Undrar du något? Maila styrelsen@ufs.se.

 

Varmt välkomna!

UFS styrelse

Årsmötesdatum