Om oss

Unga Forskare Stockholm är en distriktsorganisation i Stockholms län som samlar föreningar som vill främja ungdomars intresse för vetenskap och teknik samt deras roll i samhället.

Syfte

Distriktets syfte är att huvudsakligen genom organiserad föreningsverksamhet främja ungdomars intresse för vetenskap och teknik samt deras roll i samhället.

Vision

Vi vill inspirera ungdomar att vara nyfikna på livet och vetenskapen samt fostra kritiskt tänkande

Arbetssätt

Distriktet styrs av de dokument som medlemsföreningarna röstar fram på årsmötet varje år där också årets styrelse väljs. Styrelsen är ansvarig för den löpande verksamheten och för att utföra de direktiv som årsmötet sätter.

Övrigt

UFS är medlem i Tekniska Museets Vänner (TMV), en stödförening för Tekniska Museet som anordnar spännande verksamhet inom teknik- och vetenskapsområdet.