Rapportera nu!

Det är dags att rapportera medlemmar till UFS!

Nu när 2014 är slut och i färskt minne så är det dags att skicka in uppgifter om 2014 års verksamhet till oss. Genom att rapportera verksamhet och medlemmar blir ni berättigade till de bidrag och resurser UFS har.

Rapportera så här:

Skicka in följande information senast den 30/4 om ni inte redan gjort det:

De dokument ni behöver fylla i eller skicka in är:

  • Verksamhetsrapport där ni beskriver det gångna årets verksamhet samt ett kortfattat ekonomiskt läge Verksamhetsrapport 2014-2015
  • Medlemslista med de medlemmar föreningen hade 31/12-2014, med de uppgifter som finns i vår Medlemsrapporteringsmall
  • Föreningens uppgifter inkl. lista på förtroendevalda Föreningsinfo 2014-2015
  • Senaste årsmötesprotokollet
  • Gällande stadgar

Fyll i dokumenten enligt instruktioner och skicka dessa till rapport@ufs.se.

Har ni några frågor kan ni kontakta Felicia på kansliet på felicia@ufs.se.