Rapport från årsmötet

Årsmötet valde att inte lägga ner föreningen. Istället valdes en styrelse som kommer att arbeta med att ändra inriktningen till att vara en alumniförening som ska samla personer som varit aktiva i distriktet i alla årtionden som organisationen existerat. Vi kommer alltså så småningom att ha människor som medlemmar istället för föreningar. Då detta kräver stadgeändringar, så kommer förändringen något år in i framtiden.