Kallelse till Unga Forskare Stockholms årsmöte 2017

Är du kontaktperson för en av våra medlemsföreningar, se till att dina föreningsmedlemmar får ta del av kallelsen!

Mötet
Mötet kommer att äga rum lördagen den 25:e februari 2017 och öppnar kl 12:00.
Ni är välkomna från 11:30, kom i tid!
Plats: UFS lokal, Polhemsgatan 38 på Kungsholmen.

Föranmälan
För att få fika och att underlätta för styrelsen, anmäl er senast onsdagen den 22:e till styrelsen@ufs.se.
Fika kommer vara semlor och macka, meddela om du behöver alternativt fika.

Rösträtt
Erat medlemsantal 2016 ligger till grund för antalet ombud föreningen är berättigad. Se stadgarna på hemsidan för antal: http://ufs.se/dokument/
Skicka in er medlemslista till rapport@ufs.se senast den 24:e februari om ni vill vara säkra på att få rösträtt.

Handlingar
Handlingarna kommer att finnas tillgängliga på hemsidan senast den 18:e februari.

Motioner
Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast den 11:e februari. Maila: styrelsen@ufs.se.

Nominera till valberedningen
Skicka jättegärna in nomineringar till styrelse, valberedning och revisorer till valberedningen@ufs.se

Frågor
Undrar du något? Maila styrelsen@ufs.se.

Varmt välkomna!
UFS styrelse