Kallelse till årsmöte 2019

Hej alla medlemmar!

Ni är härmed kallade till Unga Forskare Stockholms årsmöte den 31:a mars kl 12:00.

Mötet kommer att vara i UFS:s lokal på Polhemsgatan 38. 

Kallelsen i sin helhet hittas här: Årsmöteskallelse 2019 med handlingar Vidarebefordra den gärna till era medlemmar! 

Om ni vill nominera folk till styrelse, valberedning och revisorer, maila till valberedningen@ufs.se.

Väl mött!

MVH

Styrelsen