Kallelse till årsmöte 2019-2

Hej alla medlemmar!

Ni är härmed kallade till Unga Forskare Stockholms årsmöte den 30:e juni kl 14:00.

Mötet kommer att vara i UFS:s lokal på Polhemsgatan 38.

Kallelsen hittas här: Årsmöteskallelse UFS 2019-2. Vidarebefordra den gärna till era medlemmar!

Handlingarna till årsmötet hittas på: Google Drive.

Om ni vill nominera folk till styrelse, valberedning och revisorer, maila till valberedningen@ufs.se.

Väl mött!

MVH

Styrelsen