Medlemskap

Medlemskapet är basen i UFS, utan medlemsföreningarna skulle distriktet inte existera.

Som medlemmar får föreningarna tillgång till distriktets resurser såsom lokal, prylar och bidrag.

Hur blir vi medlemmar?

Vad är ett medlemskap i UFS?

UFS är ett förbund, där medlemmarna utgörs av föreningar. Det är alltså föreningen som blir medlem, och via den ansluts föreningens medlemmar.

Vilka är med i UFS?

UFS består av ett gäng olika ideella föreningar som ägnar sig åt vetenskap eller teknik. Det kan vara botanik, datorer, språkvetenskap eller rent av filmvetenskap.

“Distriktets syfte är att huvudsakligen genom organiserad föreningsverksamhet främja ungdomars intresse för vetenskap och teknik samt deras roll i samhället.”

Varför bli medlem?

UFS ger medlemsföreningarna stöd i form av bidrag (både ett direktstöd på årsbasis och särskilda bidrag när en förening vill utföra ett särskilt projekt) och tillgång till vår föreningslokal på Kungsholmen och utrustning där. I föreningslokalen finns biorum, mörkrum, konferensrum, kök och framför allt utrymme för alla medlemmar.

Starta förening?

Har ni idag ingen förening, men idéer på saker ni vill göra, eller gör ni redan något vetenskapligt tillsammans, men inte som förening? Då är det är lätt att starta en förening. Vi har tips och exempelfiler under fliken Starta förening.

Hur ansöker vi om medlemskap?

Ni ansöker genom att skicka in ett mail med nedanstånde filer till styrelsen@ufs.se

Följande behövs vid ansökan om medlemskap i UFS:
 • Stadgar
 • Senaste årsmötesprotokoll
 • Protokoll från styrelsemöte eller årsmöte där ni beslutar att ansöka om medlemskap*

*Det går även bra med en ansökan underskriven av firmatecknare + senaste protokoll där firmatecknare fastställs.

Beslutsgången ser ut så här:

 • UFS styrelse går igenom er ansökan på sitt första efterföljande styrelsemöte (styrelsen har möten ca 8-10 gånger om året) och tar ett beslut
 • När beslutet har tagits kontaktar någon ur styrelsen er
 • Er förening är nu tillsvidare medlem, för ett slutgiltigt godkännande vid UFS nästa årsmöte

Årligen kommer vi även vilja ha in:

 • Verksamhetsrapport
 • Medlemslista
 • Kontaktuppgifter till föreningen
 • Föreningens bankkontonummer
 • Senaste årsmötesprotokoll
 • Gällande stadgar

Hur kan vi starta en förening?

Vad vill ni göra?

Första steget är att lista ut vad det är ni vill göra i föreningen. Det kan vara vara allt från att bygga legorobotar, hålla kurser i fotografering, gå på naturexkursioner, diskutera rolig forskning, studera stjärnorna, arrangera kodarLAN, analysera texter, osv…

Ibland är det så enkelt att det redan finns en verksamhet (skolklubbar, kompisträffar, osv) som ni vill göra något mer av eller så kan det vara så att ni vill dra igång något nytt.

Stadgar

Nästa steg är att ta fram stadgar (regler) för föreningen. Det kan antingen göras innan eller under föreningens första årsmöte då ni bildar föreningen (det konstituerande årsmötet).

Vi ni göra det lätt för er kan ni använda våra exempelstadgar, då behöver ni bara bestämma namn, syfte och säte. Eller så kan ni skriva helt egna stadgar*. Naturligtvis är det fritt fram att modifiera exempelstadgarna så att de passar er förening.

* Det finns ett par krav på föreningar i UFS, dessa är:

 • Verksamheten är i linje med UFS syfte
 • Har sitt säte i Stockholms län
 • Är ideell
 • Är demokratisk
 • Är religöst och partipolitiskt obunden

Årsmöte

För att bilda föreningen håller ni ett konstituerande årsmöte. Det går utan problem att hålla det väldigt enkelt och spontant, t ex bara sätta sig ner och tillsammans diskutera fram och skriva ned det som behövs. För att underlätta så kan ni använda er av eller få inspiration från vårat exempel på konstituerande årsmötesprotokoll.

Under det konstituerande årsmötet bestäms föreningens stadgar, eventuell medlemsavgift, verksamhetsplan och budget för året och årets styrelse, valberedning och revisorer.

De kommande åren håller ni sedan i ordinare årsmöten. På dem redovisar man vad som har hänt under året, bestämmer vad som ska göras nästa år och väljer en ny styrelse, valberedning och revisorer. Det är även på årsmötet ni kan ändra i föreningens stadgar. Vi har ett exempel på ett ordinarie årsmötesprotokoll som ni kan använda. Vi har även ett exempel på en ekonomisk berättelse.

Medlemslista

Då UFS årligen behöver få in en lista över vilka som varit medlemmar i föreningen under året, måste föreningen ha en medlemslista. Smidigast är om ni använder er av våran medlemsrapporteringsmall. Där står även vad som behöver vara med. Vi lämnar inte vidare uppgifterna, förutom till våra revisorer. Dock så kräver landstinget som vi rapporterar till att vi tar in uppgifterna och omvandlar till statistik.

Exempelfiler

Filer ni kan använda eller inspireras av.