Tider för byggande

Nu är byggandet i full gång och det spacklas och skrapas.

Vill du hjälpa till? Kom ner till lokalen på en måndag eller torsdagkväll och röj med oss!