Kontakt

Lokalen

Vill du komma och hälsa på så ligger vårt kansli på Polhemsgatan 38. Du hittar mer info om verksamheten, öppettiderna och hur du bokar på lokalsidan.

Lokalen har en fast telefon som vi svarar på om det är någon i lokalen, numret dit är 08-10 77 00.

Snigelpost

Vill du skicka post till oss är det till följande adress du ska skicka den till

Unga Forskare Stockholm
Box 8006
104 20 Stockholm

Mail

Du kan nå oss på styrelsen@ufs.se eller info@ufs.se.

Viktiga nummer

Organisationsnummer: 802007-2057
Plusgiro: 4445-3

Du kan alltid nå styrelsen på styrelsen@ufs.se

Ordförande

Sara Karlsson sara@ufs.se

Kassör

Caroline Boström

Vice kassör

Martin Arnér

Ledamöter

Adam Chodorowski

Elis Axelsson

Supleant

Roos

 

Besök styrelsens möten

Styrelsen har möten ca 1-2 gånger i månaden, vi tar gärna emot gäster! Maila till styrelsen och meddela ditt intresse om att närvara så ser vi om det passar! Du hittar styrelsens alla kommande möten i kalendern.

Ideell revisor: Robert Lövlie:robert@ufs.se

Auktoriserad revisor: PwC

Du kan nå valberedningen på valberedningen@ufs.se

Valberedningen

Erik Welander
Roos