Nyheter

Nu är det äntligen dags att rapportera er förenings verksamhet och medlemmar under 2018 till UFS. Medlemslistan bör skickas in senast den 15:e mars då den kan behövas för att avgöra rösträtter på årsmötet.

Instruktionerna hur man gör det finns på rapporteringssidan.

Då är det dags att agera nu!

Vi kallar därför samtliga föreningar till möte i vår lokal 20/9 kl 18.00. Föreningar som är intresserade av att distriktet fortlever uppmanas skicka representanter då det är mycket bråttom att vidta åtgärder.

Situationen ser ut som följer.

1. Vi har i många år haft problem att rekrytera ideellt aktiva som kan tänka sig att driva distriktet. Om inte nya krafter är villiga att ta över kan vi inte längre fortsätta att hålla distriktet vid liv.

2. I och med ett tapp i föreningar har vi så pass få medlemmar att vi i skrivandes stund troligen inte kan ansöka om landstingsbidrag i år. Om inte föreningarna alla drar sitt strå till stacken och rekryterar fler ungdomar innan årsskiftet så kan vi inte heller söka landstingsbidrag nästa år.

På grund av ovanstående måste vi (dvs de föreningar och engagerade som utgör distriktsorganisationen) prata ihop oss om hur vi ska hantera framtiden. Vi har valt att inte tynga ned diskussionen med den formalia som ett tredje årsmöte skulle innebära. Vi önskar därför att varje intresserad medlemsförening skickar upp till tre representanter var.

Väl mött

Styrelsen