Bidrag

UFS verksamhet är idag beroende av bidrag från olika instanser. Det viktigaste bidraget är landstingsbidraget som vi får varje år från Stockholms läns landsting.

UFS delar i sin tur ut en del av sina intäkter i form av direktbidrag, projektbidrag och nystartsbidrag till medlemsföreningarna.

Årsmötet har beslutat att UFS ska ha en projektbidragspott där föreningarna kan söka pengar till sina projekt. År 2017 så är potten beslutad till 70 000 kr.

Vill er förening söka pengar ur potten?

Skicka in er ansökan till styrelsen@ufs.se så tar vi upp det på nästa styrelsemöte!

Det går också att maila styrelsen ifall ni vill ha hjälp med att formulera er projektansökan!

Använd någon av följande blanketter:

 

 

UFS har ett direktbidrag som delas ut till alla medlemsföreningar. Direktbidraget består av en fast del och en rörligt del som baseras på medlemsantal. År 2017 är potten 160 000 kr.

En förutsättning för att bidraget delas ut är att föreningen rapporterar medlemmar under 2016, senaste årsmötesprotokollet samt annan information om föreningen. Se Rapportering.

 

Fördelning av direktbidrag samt sista rapporteringsdatum

Varje förening får ett fast bidrag på 1000 kr eller 2000 kr om de har minst 7 bidragsberättigade medlemmar.

Kvarvarande belopp av potten fördelas per bidragsberättigad medlem under 2016. Bidragsberättigad medlem är någon som är 7 – 25 år gammal och bosatt i Stockholms län.

 

Vi har ett nystartsbidrag på 1000 kr som kan sökas av föreningar samma år som som de beviljas medlemskap i UFS. Förutsättningen för att få bidraget är att föreningen skickar in en medlemslista med minst 7 bidragsberättigade* medlemmar.

Skicka in er ansökan och medlemslista till styrelsen@ufs.se.

Följande ska ingå:
  • Föreningens namn
  • Mail och telefonnummer till en kontaktperson
  • Kontonummer (inklusive bank/PlusGiro/BankGiro)
  • Medlemslista**

 

*Bidragsberättigad medlem är någon som är 7 – 25 år gammal och bosatt i Stockholms län.
**Använd vår medlemsrapporteringsmall