Sara

Då är det dags att agera nu!

Vi kallar därför samtliga föreningar till möte i vår lokal 20/9 kl 18.00. Föreningar som är intresserade av att distriktet fortlever uppmanas skicka representanter då det är mycket bråttom att vidta åtgärder.

Situationen ser ut som följer.

1. Vi har i många år haft problem att rekrytera ideellt aktiva som kan tänka sig att driva distriktet. Om inte nya krafter är villiga att ta över kan vi inte längre fortsätta att hålla distriktet vid liv.

2. I och med ett tapp i föreningar har vi så pass få medlemmar att vi i skrivandes stund troligen inte kan ansöka om landstingsbidrag i år. Om inte föreningarna alla drar sitt strå till stacken och rekryterar fler ungdomar innan årsskiftet så kan vi inte heller söka landstingsbidrag nästa år.

På grund av ovanstående måste vi (dvs de föreningar och engagerade som utgör distriktsorganisationen) prata ihop oss om hur vi ska hantera framtiden. Vi har valt att inte tynga ned diskussionen med den formalia som ett tredje årsmöte skulle innebära. Vi önskar därför att varje intresserad medlemsförening skickar upp till tre representanter var.

Väl mött

Styrelsen

På det ordinarie årsmötet beslutades att kalla till ett extrainsatt årsmöte. Detta kommer att äga rum söndagen den 2018-04-29 klockan 14:00 i föreningens lokal.

Ur beslutet:

Mötet beslutar att:

  • Att utlysa ett extra årsmöte 29/4 med avsikt att välja styrelse, revidera budget och verksamhetsplan, samt genomföra andra läsningen av motion §2.1 och §2.2.

Anmälan sker till info@ufs.se och vi vill veta ditt namn, vilken förening du kommer ifrån och ifall du behöver alternativ fika.

Sprid detta till alla inom UFS!

Här är bifogade filer:

Kallelse till extrainsatt årsmöte
Motioner till extrainsatt årsmöte
Verksamhetsplan 2018
Budget 2018

Årsmötesprotokoll 2018

Välkommna!

Mvh Styrelsen