Unga forskare Stockholm

Styrelsen har tagit beslut om att föreningar från och med nu behöver ha ett konto som står på föreningen och inte på en enskild person för att kunna få bidrag från UFS.

De föreningar som har personkonton ombeds skaffa ett särskilt konto för föreningen och meddela detta till styrelsen, Detta behövs för att projekt- och direktbidrag ska kunna betalas ut. Bankkontor med full service kan hjälpa till att starta föreningskonton.

Vid eventuella problem eller frågor, kontakta styrelsen@ufs.se.

Det är dags att rapportera medlemmar till UFS!

Nu när 2014 är slut och i färskt minne så är det dags att skicka in uppgifter om 2014 års verksamhet till oss. Genom att rapportera verksamhet och medlemmar blir ni berättigade till de bidrag och resurser UFS har.

Rapportera så här:

Skicka in följande information senast den 30/4 om ni inte redan gjort det:

De dokument ni behöver fylla i eller skicka in är:

  • Verksamhetsrapport där ni beskriver det gångna årets verksamhet samt ett kortfattat ekonomiskt läge Verksamhetsrapport 2014-2015
  • Medlemslista med de medlemmar föreningen hade 31/12-2014, med de uppgifter som finns i vår Medlemsrapporteringsmall
  • Föreningens uppgifter inkl. lista på förtroendevalda Föreningsinfo 2014-2015
  • Senaste årsmötesprotokollet
  • Gällande stadgar

Fyll i dokumenten enligt instruktioner och skicka dessa till rapport@ufs.se.

Har ni några frågor kan ni kontakta Felicia på kansliet på felicia@ufs.se.

Är du kontaktperson för en av våra medlemsföreningar, se till att dina föreningsmedlemmar får ta del av kallelsen!

Mötet

Mötet kommer att äga rum lördag den 21:a februari 2015 och öppnar kl 12:00.

Närvaroregisterering från 11:30, kom i tid!

Plats: Tolkiensällskapet Forodrims lokal, Norra Agnegatan 45 på Kungsholmen. Ringklocka finns till höger i portvalvet.

Föranmälan

För att få fika och att underlätta för styrelsen, anmäl er senast den 14:e februari till styrelsen@ufs.se.

Fikat kommer traditionsenligt att vara semlor, meddela om du behöver alternativt fika.

Rösträtt

Er medlemslista från 2014 ligger till grund för antalet ombud ni får skicka, läs mer på rapporteringssidan.

Antal medlemmar       Antal ombud

1-15                                1

16-49                              2

50-99                              3

För varje påbörjat femtiotal därutöver: 1 ombud.

Handlingar

Handlingarna kommer att finnas tillgängliga på hemsidan senast den 14:e februari.

Motioner

Motioner skall vara styrelsen till handa senast den 7:e februari. Mail: styrelsen@ufs.se.

Redan inkomna motioner finns på sidan för handlingar.

Frågor

Undrar du något? Maila styrelsen@ufs.se eller ring 073 572 83 98

Varmt välkomna!
UFS styrelse

 

Nu har vi bokat in byggträffar:

  • Måndag 8/12
  • Onsdag 10/12
  • Måndag 15/12
  • Torsdag 18/12

Alla träffar pågår mellan 17 och 22 och det är dropin så dyk upp när du vill! Vi tillhandahåller verktyg och du kommer i oömma kläder.

Välkommen!