Unga Forskare Stockholm

Ni är härmed kallade till Unga Forskare Stockholms årsmöte den 28:e februari kl 12:00.

Mötet kommer att vara i UFS:s lokal på Polhemsgatan 38.

Glöm inte att skicka in eventuella motioner till styrelsen@ufs.se senast den 14/2 och nominera massa folk till styrelse, valberedning och revisorer till valberedningen@ufs.se!

Här kan du läsa årsmöteskallelsen.

Mer information?

Vi har samlat all information om årsmötet inklusive redan inkomna motioner på Årsmötessidan.

Välkomna önskar UFS styrelse!

Styrelsen har tagit beslut om att föreningar från och med nu behöver ha ett konto som står på föreningen och inte på en enskild person för att kunna få bidrag från UFS.

De föreningar som har personkonton ombeds skaffa ett särskilt konto för föreningen och meddela detta till styrelsen, Detta behövs för att projekt- och direktbidrag ska kunna betalas ut. Bankkontor med full service kan hjälpa till att starta föreningskonton.

Vid eventuella problem eller frågor, kontakta styrelsen@ufs.se.

Det är dags att rapportera medlemmar till UFS!

Nu när 2014 är slut och i färskt minne så är det dags att skicka in uppgifter om 2014 års verksamhet till oss. Genom att rapportera verksamhet och medlemmar blir ni berättigade till de bidrag och resurser UFS har.

Rapportera så här:

Skicka in följande information senast den 30/4 om ni inte redan gjort det:

De dokument ni behöver fylla i eller skicka in är:

  • Verksamhetsrapport där ni beskriver det gångna årets verksamhet samt ett kortfattat ekonomiskt läge Verksamhetsrapport 2014-2015
  • Medlemslista med de medlemmar föreningen hade 31/12-2014, med de uppgifter som finns i vår Medlemsrapporteringsmall
  • Föreningens uppgifter inkl. lista på förtroendevalda Föreningsinfo 2014-2015
  • Senaste årsmötesprotokollet
  • Gällande stadgar

Fyll i dokumenten enligt instruktioner och skicka dessa till rapport@ufs.se.

Har ni några frågor kan ni kontakta Felicia på kansliet på felicia@ufs.se.