Årsmöte 2016

Praktisk info

Datum och tid: Söndagen den 28/2 2016 klockan 12:00.

Ni är välkomna från 11:30, 12:00 öppnar mötet.

Plats: Unga Forskare Stockholms lokal på Polhemsgatan 38. Närmaste T-banestation är Fridhemsplan.

Fika och föranmälan

För att få fika och att underlätta för styrelsen, anmäl er gärna senast onsdagen den 24/2 till styrelsen@ufs.se

Fika kommer vara semlor och macka, meddela om du behöver alternativt fika.

Nomineringar

Skicka jättegärna in nomineringar till styrelse, valberedning och revisorer till valberedningen@ufs.se

Rösträtt

Ert medlemsantal 2015 ligger till grund för antalet ombud föreningen är berättigad.
Se stadgarna för antal.

Här samlar vi alla årsmötesrelaterade dokument löpande allteftersom styrelsen blir klar med dem. Handlingarna i sin helhet kommer att finnas här senast den 21/2.

Motioner

Motioner ska vara styrelsen till handa senast den 14:e februari. Skicka in din motion genom att maila styrelsen@ufs.se.