Välkommen till UFS!

Vi är en sammanslutning av föreningar i Stockholms  län som sysslar med vetenskap och teknik. Vi driver projekt, tillhandahåller en lokal och erbjuder stöd åt våra medlemsföreningar.

Hej alla medlemmar!

Ni är härmed kallade till Unga Forskare Stockholms årsmöte 28 mars kl 10:00.

Mötet kommer att vara i UFS:s lokal på Polhemsgatan 38.

Kallelsen hittas här. Vidarebefordra den gärna till era medlemmar.
Dagordning
Balansrapport – Unga Forskare Stockholm
Resultatrapport – Unga Forskare Stockholm
Verksamhetsberättelse kommer snart…

Om ni vill nominera folk till styrelse, valberedning och revisorer, maila till valberedningen@ufs.se

Väl mött!

MVH

Styrelsen

Hej alla medlemmar!

Ni är härmed kallade till Unga Forskare Stockholms årsmöte den 30:e juni kl 14:00.

Mötet kommer att vara i UFS:s lokal på Polhemsgatan 38.

Kallelsen hittas här: Årsmöteskallelse UFS 2019-2. Vidarebefordra den gärna till era medlemmar!

Handlingarna till årsmötet hittas på: Google Drive.

Om ni vill nominera folk till styrelse, valberedning och revisorer, maila till valberedningen@ufs.se.

Väl mött!

MVH

Styrelsen

Nu är det äntligen dags att rapportera er förenings verksamhet och medlemmar under 2018 till UFS. Medlemslistan bör skickas in senast den 15:e mars då den kan behövas för att avgöra rösträtter på årsmötet.

Instruktionerna hur man gör det finns på rapporteringssidan.