Välkommen till UFS!

Vi är en sammanslutning av föreningar i Stockholms  län som sysslar med vetenskap och teknik. Vi driver projekt, tillhandahåller en lokal och erbjuder stöd åt våra medlemsföreningar.

Kallelse till Unga Forskares Årsmöte 2021-03-06

Föreningen Unga Forskare Stockholm (UFS) har under många år fungerat som en paraplyorganisation, som främjar ungdomars intresse för vetenskap och teknik samt deras roll i samhället, genom att bland annat hjälpa medlemsföreningarna att ansöka om bidrag.

För 2018 års ansökan om bidrag från Region Stockholm (f.d. Landstinget) fick UFS in medlemsuppgifter från 15 föreningar.

För årets ansökan fick vi endast listor från 9 föreningar, vilket gör att vi hamnar under gränsen för bidragsansökan.

På grund av detta, samt att mycket få under senaste åren kunnat tänka sig att arbeta aktivt i UFS styrelse har det till detta årsmöte lämnats in en motion om att lägga ner UFS.

Enligt stadgarna krävs ⅔ majoritet på två efter varandra följande årsmöten, detta är första läsningen.

Därför är det denna gång extra viktigt att du deltar på årsmötet 6 mars klockan 11:00. Vill du inte att UFS ska lägga ner kommer du personligen behöva engagera dig i styrelsen. Vi har påbörjat arbetet med att avveckla lokalen, och en kommande styrelse för UFS kommer avsluta detta. Det finns fortfarande kapital i föreningen, men nuvarande styrelse är för trötta för att driva UFS vidare.  

För den som inte känner sig helt frisk, eller av annan anledning inte kan vara med i lokalen på Polhemsgatan 38 så försöker vi även erbjuda deltagande via https://meet.jit.si/UngaForskareStockholm men kan inte garantera att det fungerar för alla.

Mötet

Mötet kommer att äga rum lördag 6 mars och öppnar kl 11:00.
Ni är välkomna från 10:45, kom i tid!
Plats: UFS lokal, Polhemsgatan 38 på Kungsholmen.

Föranmälan

För att få fika och att underlätta för styrelsen, anmäl er senast 4 mars till styrelsen@ufs.se
Fika kommer vara te/kaffe och enkla smörgåsar, meddela om du behöver alternativt fika.

Rösträtt

Ert medlemsantal 2020 ligger till grund för antalet ombud föreningen är berättigad. Se stadgarna på hemsidan för antal: https://ufs.se/dokument/
Skicka medlemslista till rapport@ufs.se senast 27 februari.

Handlingar

Mötet kommer huvudsakligen att handla om föreningens fortsatta varande.
Detaljer kommer att finnas tillgängliga på https://ufs.se/ allra senast 27 februari.

Motioner

Tre motioner är hittills inkomna, bifogas till kallelsen.
Ni är välkomna att komma in med ytterligare motioner senast två veckor före årsmötet, det vill säga 20 februari.

Nominera till valberedningen

Skicka jättegärna in nomineringar till styrelse, valberedning och revisorer till valberedningen@ufs.se

Frågor

Undrar du något? Maila styrelsen@ufs.se.

Varmt välkomna!

UFS styrelse

Mötet
Mötet kommer att äga rum tisdagen den 30 juni 2020 och öppnar kl 19:00.
Ni är välkomna från 18:30, kom i tid!
Plats: UFS lokal, Polhemsgatan 38 på Kungsholmen.
Den som inte känner sig helt frisk, eller är orolig för smitta, kan deltaga digitalt via meet.jit.si/UngaForskareStockholm (som vi hoppas ska fungera under kvällen).
Föranmälan
För att få fika och att underlätta för styrelsen, anmäl er senast söndagen den 28 juni till styrelsen@ufs.se.
Fika kommer vara te/kaffe och enkla smörgåsar, meddela om du behöver alternativt fika.
Rösträtt
Ert medlemsantal 2019 ligger till grund för antalet ombud föreningen är berättigad. Se stadgarna på hemsidan för antal: https://ufs.se/dokument/
Skicka in er medlemslista till rapport@ufs.se omgående om ni vill ha möjlighet att få rösträtt.
Handlingar
Mötet kommer huvudsakligen att handla om lokalens fortsatta varande eller inte.
Detaljer kommer att finnas tillgängliga på https://ufs.se/. allra senast 2020-06-23
Motioner
Inga motioner är inkomna, men ni är välkomna att komma in med motioner senast en vecka före årsmötet, det vill säga 21 mars 2020.
Nominera till valberedningen
Skicka jättegärna in nomineringar till styrelse, valberedning och revisorer till valberedningen@ufs.se
Frågor
Undrar du något? Maila styrelsen@ufs.se.

Varmt välkomna!
UFS styrelse

Kallelse
Dagordning

Hej alla medlemmar!

Ni är härmed kallade till Unga Forskare Stockholms årsmöte 28 mars kl 10:00.

Mötet kommer att vara i UFS:s lokal på Polhemsgatan 38.

Kallelsen hittas här. Vidarebefordra den gärna till era medlemmar.
Dagordning
Balansrapport – Unga Forskare Stockholm
Resultatrapport – Unga Forskare Stockholm
Verksamhetsberättelse kommer snart…

Om ni vill nominera folk till styrelse, valberedning och revisorer, maila till valberedningen@ufs.se

Väl mött!

MVH

Styrelsen

Hej alla medlemmar!

Ni är härmed kallade till Unga Forskare Stockholms årsmöte den 30:e juni kl 14:00.

Mötet kommer att vara i UFS:s lokal på Polhemsgatan 38.

Kallelsen hittas här: Årsmöteskallelse UFS 2019-2. Vidarebefordra den gärna till era medlemmar!

Handlingarna till årsmötet hittas på: Google Drive.

Om ni vill nominera folk till styrelse, valberedning och revisorer, maila till valberedningen@ufs.se.

Väl mött!

MVH

Styrelsen